ASYM – test, kvalitet og udvikling

I ASYM arbejder jeg med test, kvalitetssikring og udvikling i it-projekter.

ASYM har succes er når mennesker jeg arbejder for oplever, at der sker noget værdifuldt i samarbejdet.

Jeg stiftede ASYM APS i 2003. Firmaet er velkonsolideret og har givet overskud i alle årene. Navnet er de første fire bogstaver i ordet asymmetri.

Æstetik og skønhed er værdi i al udvikling og symmetri er et billede på det æstetiske. Men det er asymmetrier, de små ting, der gør det store muligt, der interesserer mig.

Asymmetri kan nemlig være fejl, problemer og afvigelser fra standarden. Men asymmetri kan også dække over det menneskelige element og dermed muligheden for noget stort.

Social ansvarlighed

Jeg har valgt at støtte ADHD-foreningen, UNICEF og A Help 2 U

Unicef Erhvervspartner 2017/18

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close